TUYỂN SINH

  1. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
1 Công nghệ thông tin 52480201 185 Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

2 Ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành Công nghệ phần mềm – Chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) 35 Toán (*3) + Vật lý (*2) + Hóa học

Toán (*3) + Vật lý (*2) + Anh văn

3 Công nghệ thông tin – Chất lượng cao tiếng Anh (hợp tác với ĐH Monash) 52480201CLC1 45 Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

4 Công nghệ thông tin – Chất lượng cao chuẩn Nhật bản 52480201CLC2 45 Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Vật lý, Nhật

 

Về cơ hội việc làm, tham khảo kết quả khảo sát sinh viên ngành CNTT tốt nghiệp năm 2016.

Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Các tổ hợp môn xét tuyển có độ ưu tiên như nhau.

  1. TUYỂN SINH CAO HỌC
TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Môn thi tuyển
1 Khoa học máy tính 60480101 50 Toán rời rạc, Cơ sở lập trình, Ngoại ngữ

 

  1. TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH
TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Môn thi tuyển
1 Khoa học máy tính 62480101 3-4 Đánh giá hồ sơ và đề cương