THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DUYỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Thứ Hai ngày 22/05/2017

Đăng ngày: 21/05/2017

Khoa CNTT thông báo cho các sinh viên Khóa 12T, 11T về việc chuẩn bị báo cáo và duyệt đồ án tốt nghiệp như sau:

 1. Trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp
 • Báo cáo Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) được trình bày theo mẫu qui định của Nhà trường.
 • Phiếu duyệt ĐATN được đặt ngay trước phần Mục lục của báo cáo,
 • Phần Tóm tắt đồ án được đặt ngay trước phần Tài liệu tham khảo của báo cáo.
 1. Nộp tệp tin báo cáo ĐATN
 • Yêu cầu tất cả sinh viên phải gửi nộp tệp tin MS Word báo cáo đồ án vào địa chỉ email: cnttdhdn@gmail.com trước 18h ngày 25/05/2017
 • Đặt tên tệp tin (Tiếng Việt không dấu): Lopxxx_HoVaTen_TenDeTai.docx.

 Ví d: Lop12T3_NguyenTheHien_XayDungHeThongXXX.docx

 1. Kế hoạch duyệt đồ án tốt nghiệp
 • Thời gian: Bắt đầu 7h30 Ngày 22/05/2017
 • Địa điểm: Các phòng máy tính Khoa CNTT – Trường ĐHBK
 • Thông báo danh sách các Hội đồng duyệt ĐATN
 • Yêu cầu sinh viên chuẩn bị:
 • Máy tính có sẵn chương trình nguồn, công cụ biên dịch
 • 02 Bản in báo cáo Đồ án tốt nghiệp có chữ ký của GVHD
 • 01 đĩa CD chứa: tập tin đồ án (*.pdf, *.doc), chương trình nguồn, các công cụ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng, Slide trình bày
 • Sinh viên vào phòng từng đợt theo danh sách gọi tên (Danh sách sinh viên được dán trước cửa của mỗi phòng),
 • Sinh viên chuẩn bị chương trình và trả lời theo yêu cầu của GV duyệt,
 • GV duyệt đánh giá kết quả chương trình theo các tiêu chí trong phiếu duyệt,
 • Nộp quyển Đồ án, đĩa CD cho GV duyệt,
 • Sinh ký tên vào danh sách để xác nhận đã nộp Đồ án cho GV duyệt,
 • GV duyệt mang toàn bộ nộp (Đồ án, đĩa CD) nộp tại Phòng C103.

BCN KHOA CNTT