Thông báo đăng ký làm đề tài ĐATN với Công ty FPT Software [Trước 14/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kiến thức thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới, Công ty FPT Software Đà Nẵng đề xuất các danh sách đề tài Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CNTT khóa 12T như sau:

  • Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống dự đoán kết quả thi đấu Worldcup sử dụng Hyperledger
  • Đề tài 2: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến cho các cửa hàng mua sắm sử dụng Ethereum
  • Đề tài 3: Nghiên cứu nền tảng Cloud Computing, áp dụng công nghệ của Amazon Web services để xây dựng công cụ tự động phân công lịch dạy của giảng viên và phân công phòng học.
  • Đề tài 4: Nghiên cứu nền tảng Cloud Computing, áp dụng công nghệ của Windows Azure để xây dựng công cụ tổ chức khảo sát đa mục đích cho các tổ chức và cá nhân 
  • Đề tài 5: Nghiên cứu cách thức lập trình trên thiết bị Raspberry Pi và ứng dụng để xây dựng phần mềm nhận dạng chữ số trong các hình ảnh.

Mỗi đề tài  sẽ có 2 em SV thực hiện. Người hướng dẫn là cán bộ của Công ty FPT và GV Khoa CNTT.

Các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài trên có thể gửi email đăng ký cho Thầy Nguyên Văn Nguyên – Giáo vụ Khoa CNTT theo địa chỉ: nguyenvannguyen2006@gmail.com, đăng ký trước ngày 14/02/2017.

Khoa CNTT