Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel 3 – Tuyển dụng thực tập [Deadline 22/03/2017]

Đăng ngày: 15/03/2017

Căn cứ vào tình hình phát triển và nhu cầu tuyển dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel 3  gửi thông tin tuyển dụng sinh viên thực tập với các sinh viên năm cuối đang học tại khoa CNTT trường Đại học Bách Khoa với nội dung sau: Nơi thực tập: Tầng 6 –

Đọc tiếp >>


Chương Trình Đào Tạo tiếng Nhật IT 1 năm và giới thiệu việc làm tại Nhật

Đăng ngày: 10/03/2017

Học viện TIJ Ngôn ngữ Tokyo thực hiện chương Trình Đào tạo 1 năm tiếng Nhật bao gồm : Đào tạo tiếng Nhật N2 Đào tạo tiếng Nhật IT, Kĩ năng công việc Giới thiệu việc làm tại Nhật sau khi tốt nghiệp vào các công ty IT quy mô lớn. Do lần đầu tiên

Đọc tiếp >>


Thông Tin Tuyển Dụng Unitech

Đăng ngày: 26/02/2017

Thông tin tuyển dụng từ công ty Unitech.      

Đọc tiếp >>


Công ty Vinaphone-DATA tuyển dụng Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp [Deadline: 13/03/2017]

Đăng ngày: 20/02/2017

Công ty Vinaphone-DATA thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà nẵng: Chức danh Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp: Thông tin cụ thể: https://www.vietnamworks.com/ky-su-nghien-cuu-phat-trien-giai-phap-so-luong-02-762004-jd Nộp hồ sơ theo thông báo hoặc có thể gửi trực tiếp. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/3/2017.  

Đọc tiếp >>


Thông báo đăng ký làm đề tài ĐATN với Công ty FPT Software [Trước 14/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kiến thức thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới, Công ty FPT Software Đà Nẵng đề xuất các danh sách đề tài Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CNTT khóa 12T như sau: Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống dự đoán

Đọc tiếp >>


Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel 3 – Tuyển dụng thực tập [Deadline 22/03/2017]

Đăng ngày: 15/03/2017

Căn cứ vào tình hình phát triển và nhu cầu tuyển dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel 3  gửi thông tin tuyển dụng sinh viên thực tập với các sinh viên năm cuối đang học tại khoa CNTT trường Đại học Bách Khoa với nội dung sau: Nơi thực tập: Tầng 6 –

Đọc tiếp >>


Chương Trình Đào Tạo tiếng Nhật IT 1 năm và giới thiệu việc làm tại Nhật

Đăng ngày: 10/03/2017

Học viện TIJ Ngôn ngữ Tokyo thực hiện chương Trình Đào tạo 1 năm tiếng Nhật bao gồm : Đào tạo tiếng Nhật N2 Đào tạo tiếng Nhật IT, Kĩ năng công việc Giới thiệu việc làm tại Nhật sau khi tốt nghiệp vào các công ty IT quy mô lớn. Do lần đầu tiên

Đọc tiếp >>


Công ty Vinaphone-DATA tuyển dụng Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp [Deadline: 13/03/2017]

Đăng ngày: 20/02/2017

Công ty Vinaphone-DATA thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà nẵng: Chức danh Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp: Thông tin cụ thể: https://www.vietnamworks.com/ky-su-nghien-cuu-phat-trien-giai-phap-so-luong-02-762004-jd Nộp hồ sơ theo thông báo hoặc có thể gửi trực tiếp. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/3/2017.  

Đọc tiếp >>


Thông báo đăng ký làm đề tài ĐATN với Công ty FPT Software [Trước 14/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kiến thức thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới, Công ty FPT Software Đà Nẵng đề xuất các danh sách đề tài Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CNTT khóa 12T như sau: Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống dự đoán

Đọc tiếp >>


CÔNG TY ASIAN TECH THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH [Trước 24/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm cung cấp cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, huấn luyện kỹ năng để trở thành nhân viên chính thức tại công ty, cũng như tạo mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, Công ty Asian Tech thông báo nhu cầu

Đọc tiếp >>


Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel 3 – Tuyển dụng thực tập [Deadline 22/03/2017]

Đăng ngày: 15/03/2017

Căn cứ vào tình hình phát triển và nhu cầu tuyển dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel 3  gửi thông tin tuyển dụng sinh viên thực tập với các sinh viên năm cuối đang học tại khoa CNTT trường Đại học Bách Khoa với nội dung sau: Nơi thực tập: Tầng 6 –

Đọc tiếp >>


Chương Trình Đào Tạo tiếng Nhật IT 1 năm và giới thiệu việc làm tại Nhật

Đăng ngày: 10/03/2017

Học viện TIJ Ngôn ngữ Tokyo thực hiện chương Trình Đào tạo 1 năm tiếng Nhật bao gồm : Đào tạo tiếng Nhật N2 Đào tạo tiếng Nhật IT, Kĩ năng công việc Giới thiệu việc làm tại Nhật sau khi tốt nghiệp vào các công ty IT quy mô lớn. Do lần đầu tiên

Đọc tiếp >>


Thông Tin Tuyển Dụng Unitech

Đăng ngày: 26/02/2017

Thông tin tuyển dụng từ công ty Unitech.      

Đọc tiếp >>


Công ty Vinaphone-DATA tuyển dụng Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp [Deadline: 13/03/2017]

Đăng ngày: 20/02/2017

Công ty Vinaphone-DATA thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà nẵng: Chức danh Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp: Thông tin cụ thể: https://www.vietnamworks.com/ky-su-nghien-cuu-phat-trien-giai-phap-so-luong-02-762004-jd Nộp hồ sơ theo thông báo hoặc có thể gửi trực tiếp. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/3/2017.  

Đọc tiếp >>


Thông báo đăng ký làm đề tài ĐATN với Công ty FPT Software [Trước 14/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kiến thức thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới, Công ty FPT Software Đà Nẵng đề xuất các danh sách đề tài Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CNTT khóa 12T như sau: Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống dự đoán

Đọc tiếp >>