KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Tình hình việc làm của anh/chị hiện nay thế nào?

cau_1

 

Hiện nay anh/chị đang làm việc cho loại hình cơ quan/doanh nghiệp nào ?

cau_2

 

Công việc hiện tại của anh/chị có phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo không ?

cau_3

 

Tổng thu nhập bình quân/tháng của anh/chị hiện nay là bao nhiêu ?

cau_4

 

 

KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2015