BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

Giới thiệu

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông được thành lập vào năm 2005, bộ môn đảm nhiệm chức năng đào tạo giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông, phục vụ cho các loại hình đào tạo: đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn có nhiều công trình nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế. Bộ môn cũng đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác trên nhiều lĩnh vực liên quan đến các hướng nghiên cứu chính của bộ môn. Nhiều cán bộ của Bộ môn đã chuyển công tác, giữ những công tác lãnh đạo trong các trường của Đại học Đà Nẵng.

Sinh viên sau khi học chuyên ngành Mạng và Truyền thông có khả năng nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng, các dịch vụ trên mạng Internet, mạng truyền thông di động Triển khai các công nghệ mạng máy tính, các hệ thống truyền thông đa phương tiện. Thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính. Xây dựng và triển khai các giải pháp an toàn hệ thống và bảo mật thông tin.

Đội ngũ cán bộ

Bộ môn gồm có 08 giảng viên và 01 cán bộ thực hành, trong đó có 02 Tiến sĩ, 04 Thạc sỹ và 03 Kỹ sư.

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT NR ĐT DI ĐỘNG/E-mail
Phạm Minh Tuấn TS. Giảng viênTrưởng bộ môn 0913. 230910

pmtuan@dut.udn.vn

Mai Văn ThS. Giảng viên 3731152 0905.161888

mvha@dut.udn.vn

Nguyễn Tấn Khôi PGS. TS. Phó trưởng khoa 3638383 0903.511888

ntkhoi@dut.udn.vn

Nguyễn Thế Xuân Ly ThS. Giảng viên 3821621 0905.258474

ntxly@dut.udn.vn

Triệu Thị Ni Ni KS. Trợ giảng 0965 015215

ttnini@dut.udn.vn

Đặng Duy Thắng ThS. Giảng viên 0942626459

ddthang@dut.udn.vn

Trần Hồ Thuỷ Tiên ThS. Giảng viên 3841819 0983.461008

thttien@dut.udn.vn

Nguyễn Văn Nguyên ThS. Giáo vụ khoa, Giảng viên thực hành 3771986 0903.577986

nvnguyen@dut.udn.vn

Liên hệ Các tổ chức, cá nhân, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm đến các lĩnh vực trên có thể liên hệ: pmtuan@dut.udn.vn