BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giới thiệu

Bộ môn Công nghệ Phần mềm, trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập từ năm 2005. Bộ môn Công nghệ phân mềm chịu trách nhiệm đảm nhận giảng dạy các học phần về lĩnh vực phát triển phần mềm, như Cấu trúc dữ liệu, Phân tích và thiết kế thuật toán, Cơ sở dữ liệu, Phân tích và thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm, Lập trình, Quản trị dự án… Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên đăng ký theo học chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm trang bị kiến thức tổng quát về qui trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích; thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế. Sinh viên có thể làm lập trình viên, phát triển phần mềm, chuyên viên kiểm định và thử nghiệm phần mềm, lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển phần mềm và các ứng dụng, trưởng nhóm phần mềm, kiểm định, thử nghiệm và đánh giá phần mềm, giám đốc dự án, giám đốc thông tin (CIO); ngoài ra sinh viên được trang bị kiến thức để có thể đảm nhiệm các chức danh.

  • Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng
  • Giảng viên Công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
  • Cán bộ quản lý các dự án, các hệ thống thông tin quản lý, mạng truyền thông ở các cơ quan, ngành, tổng cục, công ty
  • Tiếp tục được đào tạo sau đại học để nhận các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT

Đội ngũ cán bộ

Bộ môn gồm có 14 cán bộ, trong đó có 13 giảng viên, 01 cán bộ thực hành với 02 Phó giáo sư, 07 Tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 07 Thạc sỹ.

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT NR ĐT DI ĐỘNG/E-mail
Lê Thị Mỹ Hạnh TS. Giảng viên,Trưởng Bộ môn 0905.737577

ltmhanh@dut.udn.vn

Võ Đức Ân TS. Giảng viên 0934 524683

vdan@dut.udn.vn

Nguyễn Thanh Bình PGS. TS. GVC,Trưởng khoa 3955461 0914.747974

ntbinh@dut.udn.vn

Đặng Thiên Bình ThS. Giảng viên 0935.556678

dtbinh@dut.udn.vn

Trương Ngọc Châu TS. GVC 0905.026168

tnchau@dut.udn.vn

Nguyễn Văn Hiệu TS. Giảng viên 3634771 0985.028470

nvhieuqt@dut.udn.vn

Đỗ Thị Tuyết Hoa ThS. Giảng viên 3764619 0935.678198

dtthoa@dut.udn.vn

Nguyễn Thị Minh Hỷ ThS. Giảng viên 3984224 0989.600305

ntmhy@dut.udn.vn

Phan Huy Khánh PGS. TS. GVCC 3830168 0905.078999

phkhanh@dut.udn.vn

Lê Quý Lộc ThS. Giảng viên 3894633 0905 121 696

lqloc@dut.udn.vn

Đặng Hoài Phương TS. Giảng viên 0935 578555

dhphuong@dut.udn.vn

Phan Thanh Tao ThS. Giảng viên 3841356 0913.474464

pttao@dut.udn.vn

Phan Chí Tùng ThS. Giảng viên 3651423 0989.078034

pctung@dut.udn.vn

Võ Đức Hoàng ThS. Giảng viên thực hành 0906.477283

hoangvd.it@dut.udn.vn

 

Liên hệ

Các tổ chức, cá nhân, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm đến các lĩnh vực trên có thể liên hệ: ltmhanh@dut.udn.vn