Tuyển dụng cho Nippon Information Control System (NICS) tại Nhật Bản

Đăng ngày: 13/01/2017

TOPCAREER- đơn vị đại diện tuyển dụng toàn cầu, chính thức mở đợt tuyển dụng cho Nippon Information Control System (NICS) tại Nhật Bản NICS là công ty chủ yếu thiết kế hệ thống xử lý thông tin, phát triển chương trình, phần mềm và phát triển theo gói. Vui lòng xem thông tin chi

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 12T [Từ 05/12/2016-14/01/2017]

Đăng ngày: 10/01/2017

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


Global Design IT Co. Ltd thông báo tuyển dụng [Deadline 10/01/2017]

Đăng ngày: 06/01/2017

Global Design IT Co. Ltd là công ty con của Công ty cổ phần GLOBAL DESIGN thành lập từ năm 1997 tại Nhật Bản. Công ty chuyên phát triển hệ thống CMS và thiết kế website dành cho cơ quan đoàn thể công cộng địa phương tại Nhật Bản. Trong thời gian đến, Công ty

Đọc tiếp >>


NGÀY HỘI “TRI ÂN THẦY CÔ 20/11” KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ngày: 01/12/2016

Sáng ngày 19/11/2016, để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nhân ngày 20/11, Liên chi đoàn Khoa Công nghệ Thông tin – trường ĐH Bách Khoa, Đà Nẵng đã tổ chức ngày hội Tri ân thầy cô 20/11. Tham gia cuộc thi có hơn 20 chi đoàn khoa CNTT đến từ các lớp tham

Đọc tiếp >>


Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo tuyển dụng kỹ sư CNTT [Hạn nộp hồ sơ 15/12/2016]

Đăng ngày: 21/11/2016

Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phát triển dịch vụ 4G cũng như bổ sung tại các thị trường, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư ĐTVT và CNTT. Nội dung chi tiết về thông tin tuyển dụng xem thông báo gửi kèm: I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  KỸ

Đọc tiếp >>


Tuyển dụng cho Nippon Information Control System (NICS) tại Nhật Bản

Đăng ngày: 13/01/2017

TOPCAREER- đơn vị đại diện tuyển dụng toàn cầu, chính thức mở đợt tuyển dụng cho Nippon Information Control System (NICS) tại Nhật Bản NICS là công ty chủ yếu thiết kế hệ thống xử lý thông tin, phát triển chương trình, phần mềm và phát triển theo gói. Vui lòng xem thông tin chi

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 12T [Từ 05/12/2016-14/01/2017]

Đăng ngày: 10/01/2017

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


Global Design IT Co. Ltd thông báo tuyển dụng [Deadline 10/01/2017]

Đăng ngày: 06/01/2017

Global Design IT Co. Ltd là công ty con của Công ty cổ phần GLOBAL DESIGN thành lập từ năm 1997 tại Nhật Bản. Công ty chuyên phát triển hệ thống CMS và thiết kế website dành cho cơ quan đoàn thể công cộng địa phương tại Nhật Bản. Trong thời gian đến, Công ty

Đọc tiếp >>


NGÀY HỘI “TRI ÂN THẦY CÔ 20/11” KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ngày: 01/12/2016

Sáng ngày 19/11/2016, để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nhân ngày 20/11, Liên chi đoàn Khoa Công nghệ Thông tin – trường ĐH Bách Khoa, Đà Nẵng đã tổ chức ngày hội Tri ân thầy cô 20/11. Tham gia cuộc thi có hơn 20 chi đoàn khoa CNTT đến từ các lớp tham

Đọc tiếp >>


Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo tuyển dụng kỹ sư CNTT [Hạn nộp hồ sơ 15/12/2016]

Đăng ngày: 21/11/2016

Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phát triển dịch vụ 4G cũng như bổ sung tại các thị trường, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư ĐTVT và CNTT. Nội dung chi tiết về thông tin tuyển dụng xem thông báo gửi kèm: I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  KỸ

Đọc tiếp >>


Tuyển dụng cho Nippon Information Control System (NICS) tại Nhật Bản

Đăng ngày: 13/01/2017

TOPCAREER- đơn vị đại diện tuyển dụng toàn cầu, chính thức mở đợt tuyển dụng cho Nippon Information Control System (NICS) tại Nhật Bản NICS là công ty chủ yếu thiết kế hệ thống xử lý thông tin, phát triển chương trình, phần mềm và phát triển theo gói. Vui lòng xem thông tin chi

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 12T [Từ 05/12/2016-14/01/2017]

Đăng ngày: 10/01/2017

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


Global Design IT Co. Ltd thông báo tuyển dụng [Deadline 10/01/2017]

Đăng ngày: 06/01/2017

Global Design IT Co. Ltd là công ty con của Công ty cổ phần GLOBAL DESIGN thành lập từ năm 1997 tại Nhật Bản. Công ty chuyên phát triển hệ thống CMS và thiết kế website dành cho cơ quan đoàn thể công cộng địa phương tại Nhật Bản. Trong thời gian đến, Công ty

Đọc tiếp >>


Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thông báo tuyển dụng kỹ sư CNTT [Hạn nộp hồ sơ 15/12/2016]

Đăng ngày: 21/11/2016

Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phát triển dịch vụ 4G cũng như bổ sung tại các thị trường, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư ĐTVT và CNTT. Nội dung chi tiết về thông tin tuyển dụng xem thông báo gửi kèm: I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  KỸ

Đọc tiếp >>


Thông báo SV Khóa 12T, 11T đăng ký thông tin Thực tập TN [Trước 26/11/2016]

Đăng ngày: 21/11/2016

Để thuận tiện cho việc quản lý, thống kê danh sách sinh viên thực tập và cấp giấy Giới thiệu của Nhà trường cho Sinh viên, Khoa CNTT thông báo cho các sinh viên chuyên ngành nhập thông tin Thực tập tốt nghiệp theo hướng dẫn sau: Link đăng ký: Do Thầy/Cô Trưởng Bộ môn

Đọc tiếp >>