Công ty Vinaphone-DATA tuyển dụng Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp [Deadline: 13/03/2017]

Đăng ngày: 20/02/2017

Công ty Vinaphone-DATA thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà nẵng: Chức danh Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp: Thông tin cụ thể: https://www.vietnamworks.com/ky-su-nghien-cuu-phat-trien-giai-phap-so-luong-02-762004-jd Nộp hồ sơ theo thông báo hoặc có thể gửi trực tiếp. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/3/2017.  

Đọc tiếp >>


Thông báo đăng ký làm đề tài ĐATN với Công ty FPT Software [Trước 14/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kiến thức thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới, Công ty FPT Software Đà Nẵng đề xuất các danh sách đề tài Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CNTT khóa 12T như sau: Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống dự đoán

Đọc tiếp >>


CÔNG TY ASIAN TECH THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH [Trước 24/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm cung cấp cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, huấn luyện kỹ năng để trở thành nhân viên chính thức tại công ty, cũng như tạo mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, Công ty Asian Tech thông báo nhu cầu

Đọc tiếp >>


Công ty MagRabbit thông báo tuyển dụng

Đăng ngày: 20/06/2016

MagRabbit Inc is an award- winning and certified National Minority Business Enterprise (MBE), was founded in 1990 and is headquartered in Austin, Texas. MagRabbit’s two groups, Global Software Services and Global Supply Chain Management provide high quality outsourcing services to its customers on a global scale. Our experience and awarded track record includes collaboration with

Đọc tiếp >>


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 11T, 10T

Đăng ngày: 07/06/2016

Khoa CNTT thông báo danh sách các các Hội đồng bảo vệ ĐATN tại link: https://drive.google.com/file/d/0B74yqGVSD3phcHFMYVBma1ZIQ0E/view?usp=sharing Thời gian bảo vệ: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 08/06/2016 Địa điểm: Các phòng F401, F402, F403, F406, F407, F408 Khoa CNTT

Đọc tiếp >>


Công ty Vinaphone-DATA tuyển dụng Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp [Deadline: 13/03/2017]

Đăng ngày: 20/02/2017

Công ty Vinaphone-DATA thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà nẵng: Chức danh Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp: Thông tin cụ thể: https://www.vietnamworks.com/ky-su-nghien-cuu-phat-trien-giai-phap-so-luong-02-762004-jd Nộp hồ sơ theo thông báo hoặc có thể gửi trực tiếp. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/3/2017.  

Đọc tiếp >>


Thông báo đăng ký làm đề tài ĐATN với Công ty FPT Software [Trước 14/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kiến thức thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới, Công ty FPT Software Đà Nẵng đề xuất các danh sách đề tài Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CNTT khóa 12T như sau: Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống dự đoán

Đọc tiếp >>


CÔNG TY ASIAN TECH THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH [Trước 24/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm cung cấp cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, huấn luyện kỹ năng để trở thành nhân viên chính thức tại công ty, cũng như tạo mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, Công ty Asian Tech thông báo nhu cầu

Đọc tiếp >>


Công ty MagRabbit thông báo tuyển dụng

Đăng ngày: 20/06/2016

MagRabbit Inc is an award- winning and certified National Minority Business Enterprise (MBE), was founded in 1990 and is headquartered in Austin, Texas. MagRabbit’s two groups, Global Software Services and Global Supply Chain Management provide high quality outsourcing services to its customers on a global scale. Our experience and awarded track record includes collaboration with

Đọc tiếp >>


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 11T, 10T

Đăng ngày: 07/06/2016

Khoa CNTT thông báo danh sách các các Hội đồng bảo vệ ĐATN tại link: https://drive.google.com/file/d/0B74yqGVSD3phcHFMYVBma1ZIQ0E/view?usp=sharing Thời gian bảo vệ: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 08/06/2016 Địa điểm: Các phòng F401, F402, F403, F406, F407, F408 Khoa CNTT

Đọc tiếp >>


Công ty Vinaphone-DATA tuyển dụng Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp [Deadline: 13/03/2017]

Đăng ngày: 20/02/2017

Công ty Vinaphone-DATA thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà nẵng: Chức danh Kỹ Sư Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp: Thông tin cụ thể: https://www.vietnamworks.com/ky-su-nghien-cuu-phat-trien-giai-phap-so-luong-02-762004-jd Nộp hồ sơ theo thông báo hoặc có thể gửi trực tiếp. Hạn chót nộp hồ sơ: 13/3/2017.  

Đọc tiếp >>


Thông báo đăng ký làm đề tài ĐATN với Công ty FPT Software [Trước 14/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kiến thức thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới, Công ty FPT Software Đà Nẵng đề xuất các danh sách đề tài Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CNTT khóa 12T như sau: Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng hệ thống dự đoán

Đọc tiếp >>


CÔNG TY ASIAN TECH THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH [Trước 24/02/2017]

Đăng ngày: 09/02/2017

Nhằm cung cấp cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, huấn luyện kỹ năng để trở thành nhân viên chính thức tại công ty, cũng như tạo mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, Công ty Asian Tech thông báo nhu cầu

Đọc tiếp >>


Công ty MagRabbit thông báo tuyển dụng

Đăng ngày: 20/06/2016

MagRabbit Inc is an award- winning and certified National Minority Business Enterprise (MBE), was founded in 1990 and is headquartered in Austin, Texas. MagRabbit’s two groups, Global Software Services and Global Supply Chain Management provide high quality outsourcing services to its customers on a global scale. Our experience and awarded track record includes collaboration with

Đọc tiếp >>


[DN, HCM] KYANON DIGITAL tìm kiếm TÀI NĂNG IT!

Đăng ngày: 21/04/2016

  KYANON DIGITAL tìm kiếm TÀI NĂNG IT! Nếu bạn là người đam mê với lĩnh vực công nghệ và khát khao tiến bộ, Nếu bạn tin rằng bạn sẽ trở thành lập trình viên hàng đầu và sẵn sàng nỗ lực để đạt điều đó, Nếu bạn đang chờ đợi một thời

Đọc tiếp >>